Radovi u Ulici Petra Svačića

Radovi u Ulici Petra Svačića

Obavještavamo građane kako su počeli radovi u Ulici Petra Svačića u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Predviđa se da će trajati mjesec i pol dana te molimo građane za razumijevanje.

Počinju radovi u Dalmatinskoj ulici i Ulici kralja Petra Svačića

radovi_06092021

U ponedjeljak 6. rujna 2021. kreću radovi u Ulici kralja Petra Svačića i Dalmatinskoj ulici u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče.

Molimo stanare da uklone svoja vozila kako bi se radovi mogli neometano izvoditi te zahvaljujemo svima u zoni radova na razumijevanju i strpljenju te poštivanju znakova i upozorenja na gradilištu tijekom izvođenja.

Nastavljaju se radovi vezani uz izgradnju mreže aglomeracije Ploče i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

IMG-20210825-WA0001

Radovi na aktivnostima izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se nastavljaju.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a svrha mu je ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

Na slikama niže su prikazani gradnja tlačnog i gravitacijskog kolektora na području Luke Ploče, mlazno injektiranje stupnjaka na crpnoj stanici Luka 1 te slaganje madraca (gabiona) za zaštitu budućeg podmorskog ispusta.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content