Faze izgradnje mreže aglomeracije Ploče

Faze izgradnje mreže aglomeracije Ploče

FAZA* NAZIV OPIS
Faza 1
Podsliv CS Luka, CS Prišnica 1 i CS Prišnica 2
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela Grada Ploča u njegovom južnom dijelu.
Faza 2
Podsliv CS Birina 1
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda najvećeg dijela Grada Ploča smještenog sjeverno od Crne rijeke.
Faza 3
Podsliv CS Birina 2 i CS Birina 3
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela naselja uz istočnu obalu jezera Birina.
Faza 4
Podsliv CS Stablina 1, CS Stablina 2 i CS Stablina 3
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Stablina smještenog na istočnom dijelu Grada Ploča re vrši transport cjelokupnih otpadnih voda istočnog dijela aglomeracije, s naseljima Ceveljušom, Šarić Strugom i Rogotinom.
Faza 5
Podsliv CS Sladinac, Portina 1 i Portina 2
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Baćine smještenog sjeverozapadno od Grada Ploča i dijela Grada Ploča.
Faza 6
Podsliv CS Bara, CS Šipak i CS Prnjare
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode naselja Baćina smještenog sjeverozapadno od Grada Ploča, kao i dovodni kolektor koji otpadne vode iz Peračkog Blata transportira preko Baćina dalje prema UPOV-u.
Faza 7
Podsliv CS Viranj i CS Podgora
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje naselja Peračkog Blata i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda.
Faza 8
Podsliv CS Čeveljuša i CS Čeveljuša 2
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode područja Ceveljuša smještenog na istočnom dijelu Grada Ploča.
Faza 9
Podsliv CS Mostine, CS Rogotin 3 i CS Markote
Obuhvaća projektno rješenje kanalske mreže navedenog podsliva kojom se prikupljaju otpadne vode dijela naselja uz istočnu granicu aglomeracije. Podslivom su obuhvaćeni dijelovi naselja Rogotina i Šarić Strugu smješteni uz obale Crne rijeke.
Faza 10
Podsliv CS Rogorin 1 i CS Rogotin 2
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela naselja Rogotina uz istočnu obalu jezera Vlaška.
Faza 11
Podsliv CS Šarić Struga
Obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje Grada Ploča i njime se vrši prikupljanje i dispozicija otpadnih voda naselja Sarić Struge.
UPOV i podmorski ispust
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispus
Lokacija predmetnog zahvata u cijelosti je smještena unutar prostora Luke Ploče. Pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva mehanički uređaj opterećenja 8.700 ES s dugim podmorskim ispustom (kopneni je dio ispusta 800 m, a podmorski 1.800 m). Lokacija difuzora udaljena je oko 1.500 m od najbliže obale na dubini mora oko 27 m.

*Redni broj faze ne mora nužno odgovarati redoslijedu izvođenja radova.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content