Isporučena CCTV inspekcijska kamera s vozilom i pripadajućom opremom

Isporučena CCTV inspekcijska kamera s vozilom i pripadajućom opremom

U sklopu projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“, Komponenta C: Oprema – Grupa 2, nabavljeno je vozilo s CCTV inspekcijskom kamerom i pripadajućom opremom. Vrijednost vozila iznosi: 669.800,00 kn + PDV. Nabava opreme sufinancirana je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost poduzeća Izvor Ploče d.o.o.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content