Najava radova –  31. svibnja

Najava radova - 31. svibnja

30. svibnja 2023.

Sukladno obavijesti izvođača Kamgrad d.o.o., obavještavamo građane o radovima koji će se u sklopu projekta aglomeracije Ploče od srijede, 31. svibnja, izvoditi na sljedećim lokacijama:

Radovi na Fazi 2 – Ploče (ulica Vladimira Nazora) – Trenutno je u tijeku izrada spojeva graničnih okana i vodovodnih priključaka na dijelu ulice od ljekarne „Tomas“ do caffe bar-a „Luna“, i radovi će na tom dijelu trajati do 2. lipnja, sve prema skici u prilogu pod pozicijom 2. Nadalje, paralelno će se nastaviti radovi na izgradnji kolektora na rivi, od 31. svibnja do 18. lipnja, te prometovanje tom dionicom ulice neće biti moguće, a sve prema poziciji 1. u skici u prilogu. Od 5. lipnja započeli bi s radovima na dionici od mesnice „Pivac“ prema caffe baru „Splendid“, kako je opisano pod pozicijom 3. skice u prilogu. Promet bi se za to vrijeme odvijao istim smjerom kao i dosad, uz obavezno skretanje udesno na ulici V. Nazora, sve kako je označeno u prilogu. Završni radovi uređenja ulica Vladimira Nazora i obale dr. Franje Tuđmana planirani su od 26. lipnja do 30. lipnja, kako je označeno u poziciji 4, uz napomenu da će se taj dio detaljno obraditi posebnom najavom prije tih radova.

Radovi na Fazi 6 – Baćinska jezera – S obzirom da su se hidrografske prilike nakon zadnjih velikih kiša popravile, te se razina vode u Baćinskom jezeru snizila, najavljujemo nastavak radova na kolektorima na području Baćinskih jezera.

Radovi na Fazi 7 – Peračko Blato – Sukladno skici u prilogu najavljuju se radovi od Trga Jakova Ostojića prema Plinskoj ulici te se od 20. lipnja. 2023. godine počinje s radovima u Mlinskoj ulici.

Radovi na Fazi 9 – Rogotin (Vrilo) – izvedba na kolektoru GK 12-11. od 31. svibnja. Predviđa se trajanje radova do 15. lipnja. Pozicija kolektora prikazana je na slici u prilogu.

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju!

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content