Nastavljaju se radovi vezani uz izgradnju mreže aglomeracije Ploče i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Nastavljaju se radovi vezani uz izgradnju mreže aglomeracije Ploče i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

IMG-20210825-WA0001

Radovi na aktivnostima izgradnje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče se nastavljaju.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a svrha mu je ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

Na slikama niže su prikazani gradnja tlačnog i gravitacijskog kolektora na području Luke Ploče, mlazno injektiranje stupnjaka na crpnoj stanici Luka 1 te slaganje madraca (gabiona) za zaštitu budućeg podmorskog ispusta.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content