Obavijest građanima o uslugama pražnjenja septičkih jama

Obavijest građanima o uslugama pražnjenja septičkih jama

16. svibnja 2023.

Obavještavamo građane da će IZVOR PLOČE d.o.o. od lipnja 2023. obavljati uslugu pražnjenja septičkih jama.

Građani se za naručivanje navedene usluge mogu javiti na sljedeće kontakte:

020 679 234

099 808 1829
(Stipe Barbir)

stipe.barbir@izvor.com.hr

izvor@izvor.com.hr

Osim telefonskim putem, uslugu se može naručiti i putem aplikacija Whatsapp i Viber.

Za narudžbu usluge potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu te kontakt broj.

Cijena usluge pražnjenja septičkih jama naplaćuje se prema modelu punog povrata troškova od pokretne isporuke odnosno prema količini preuzete komunalne otpadne vode u m3 uvećanoj za dodatak po prijeđenoj duljini prijevoznog puta u km. Cijena usluge iznosi 10 eura/m3, a cijena prijevoznog puta iznosi 2,5 eura/km. Minimalna količina za naplatu preuzetih fekalnih voda iznosi 4 m3.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content