Otvorena dežurna služba za prijavu kvarova

Otvorena dežurna služba za prijavu kvarova

16. svibnja 2023.

IZVOR PLOČE d.o.o. kontinuirano radi na kvaliteti i poboljšavanju odnosa s potrošačima. U tom je procesu ključna komunikacija vezana za bilo kakve probleme koje mogu imati potrošači, a oko kojih im IZVOR PLOČE d.o.o. može pomoći, ali i dostava informacija korisnih IZVOR-u PLOČE d.o.o. kao što su prijava kvarova i slično.

Ovim putem obavještavamo građane da za bilo što od navedenog mogu kontaktirati dežurnu službu na neke od sljedećih načina:

020 679 729

099 808 1836

izvor@izvor.com.hr

Unaprijed zahvaljujemo na dostavi korisnih informacija, a posebice onih o kvarovima na vodoopskrbnoj mreži.

Pozivamo građane da uočeni kvar, osim telefonskim putem i mailom, mogu prijaviti i putem aplikacija WhatsApp i Viber na gore navedeni broj mobitela. Molimo građane da tijekom prijave navedu lokaciju kvara te, ukoliko su u mogućnosti, pošalju i fotografiju kvara.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content