Počeli prvi građevinski radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Počeli prvi građevinski radovi na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

početak radova u luci Ploče 1

Prvi građevinski radovi u okviru projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče počeli su na ogranku 1 u luci Ploče, u okviru Faze 1. Sredinom rujna očekuje se i početak radova na ogranku 2 u fazi 1, odnosno u samom gradu Pločama u južnom dijelu.

Faza 1 radova odnosi se na podsliv crpnih stanica Luka, Prišnica 1 i Prišnica 2, a obuhvaća dio planiranog sustava odvodnje grada Ploča. Njime će se vršiti prikupljanje i dispozicija otpadnih voda dijela grada Ploča u njegovom južnom dijelu.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče podrazumijeva izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, a svrha mu je ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda. Osim toga, projektom se smanjuje emisija CO2 i doprinosi očuvanju ekosustava i biološke raznolikosti. Modernizacija i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje.

 

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content