Postupci javne nabave za aglomeraciju Ploče bez korekcija

Postupci javne nabave za aglomeraciju Ploče bez korekcija

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova – „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“, korisnik bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Izvor Ploče d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dostavio je na „ex post“ kontrolu Posredničkom tijelu razine 2. slijedeće postupke nabave i ugovore:

  1. Usluge nadzora radova u okviru projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta aglomeracije Ploče
  3. Usluge provedbe mjera informiranja javnosti i vidljivosti projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  4. Usluge upravljanja projektom „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče“
  5. Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče

Provjera svih postupaka obavljena je temeljem sve dostavljene dokumentacije od korisnika – Izvor Ploče d.o.o. i kontrolne liste iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP) 2014-2020, v.7.0, uzimajući u obzir Pravilo broj 5. ZNP-a 2014-2020, v.5.1, Prilog 17 „Pravila o financijskim korekcijama“.

Svih pet postupaka javne nabave i ugovora ocijenjeni su kao prihvatljivi, bez financijskih korekcija.

Financijske korekcija je instrument kojim se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj i/ili partner prijavitelja, odnosno korisnik i/ili partner korisnika bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstva iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela financiranja isplaćenog korisniku.

Financijske korekcije kreću se od 5% do 100% pa ne treba posebno naglašavati što bi i najmanja korekcija od 5% na ukupnu vrijednost ovih pet ugovora (215.697.768 kuna) značila za Izvor Ploče d.o.o. i proračun Grada Ploča. Sa zadovoljstvom ističemo da su svi postupci javne nabave, koji su rezultirali sklapanjem ugovora, ocijenjeni kao prihvatljivi, bez ikakvih korekcija.

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content