Struktura upravljanja projektom izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Struktura upravljanja projektom izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Vrsta ugovora Osoblje na projektu Ime i prezime
Upravljanje
Stručnjak 1: Voditelj projekta
Časlav Dunović
Stručnjak 2: Pomoćnik voditelja projekta
Ivan Franc
Stručnjak 3: Pravni stručnjak
Marko Tušek
Stručnjak 4: Stručnjak za javnu nabavu
Sonja Lucić
Stručnjak 5: Administrator
Luciana Jozić
Stručnjak 6: Stručnjak za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Ivana Burcar Dunović
Nadzor
Stručnjak 1: Voditelj tima (Glavni nadzorni inženjer)
Davor Tomičić
Stručnjak 2.1: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1 (MREŽA)
Josip Krolo
Stručnjak 2.2: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 2 (UPOV)
Tomislav Puljić
Stručnjak 2.3: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1
Davor Žalac
Stručnjak 2.4: Nadzorni inženjer za građevinske radove za Aktivnost 1
Juro Božić
Stručnjak 3: Tehnološki nadzorni inženjer na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Tatjana Ignjatić Zokić
Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za strojarske radove
Branko Miletić
Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za elektrotehničke radove
Ante Prcela
Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za geodeziju
Jerko Leventić
Stručnjak 7: Stručni suradnik za geomehaniku
Davor Čanžar
Stručnjak 8: Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova
Damir Kovač
Radovi - mreža
Stručnjak 1: Glavni inženjer gradilišta
Branislav Radeka
Stručnjak 2: Voditelj radova građevinske struke
Mario Bukovina
Stručnjak 3: Voditelj radova strojarske struke
Mladen Cindrić
Stručnjak 4: Voditelj radova elektrotehničke struke
Milan Vukić
Radovi – UPOV
Stručnjak 1: Glavni projektant
Gerhard Eibl
Stručnjak 2: Projektant podmorskog ispusta
Dalibor Crnac
Stručnjak 3: Inženjer Gradilišta
Daniel Bugarin
Stručnjak 4: Voditelj radova strojarske struke
Krešimir Žic
Stručnjak 5: Voditelj radova elektrotehničke struke
Antonijo Mrdeža
Stručnjak 6: Voditelj puštanja u pogon i pokusnog rada
Tomislav Paić
Interna jedinica
Stručnjak 1: Inženjer 1
Mijo Latković
Stručnjak 2: Inženjer 2
Matej Carević
Stručnjak 3: Pomoćni referent
Milenko Karić

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content