Završena izgradnja podmorskog ispusta

Završena izgradnja podmorskog ispusta

31. svibnja2022.

U petak, 27. svibnja 2022. godine, završena je izgradnja podmorskog ispusta ukupne duljine 2.364 m. Podmorski ispust sastoji se od tri funkcionalna dijela:

  1. Kopnena dionica podmorskog ispusta u duljini od 761 m izrađena od PEHD cijevi DN280/229 mm.
  2. Morska dionica podmorskog ispusta (bez difuzora) u duljini od 1.567,3 m izrađena od PEHD cijevi DN280/229 mm.
  3. Difuzor podmorskog ispusta u duljini od 36,0 m izrađen od PEHD cijevi jednakih karakteristika, slijedećih nazivnih promjera:

DN250/205 mm; L=12 m

DN180/147 mm; L=12 m

DN140/115 mm; L=12 m

Trasa kopnene dionice najvećim dijelom prolazi kroz plato nasutog materijala deponije luke Ploče, odnosno njenim južnim dijelom. Uz plato uređaja za pročišćavanje, nakon spoja sa cijevi, nakon izlaza iz zasunske komore crpne stanice, cijev je zaštićena betonskom oblogom i položena u rov širine 120 cm, koji na dnu ima gabionske madrace dimenzija 120x200x30cm. Gabioni su ispunjeni kamenom te armirani pocinčanom mrežom i obloženi geoteksitlom. Fleksibilna metalna konstrukcija gabionske zaštite od heksagonalne mreže s dvostrukim zavojem plastificirane žice ima trajnost 120 godina. Dio kopnene dionice, uključivo lagunu uz deponiju koja je pod utjecajem morske vode, cijev podmorskog ispusta ugrađena je metodom horizontalnog navođenog bušenja, dakle bez izrade rova.

Radni proces tehnologije horizontalnog bušenja uključuje niz postupaka raspoređenih u četiri faze izgradnje:

  1. faza – priprema projekta horizontalne bušotine
  2. faza – izrada pilotne horizontalne bušotine
  3. faza – širenje rupe do željenog promjera
  4. faza – uvlačenje cijevi

Trasa planiranog podmorskog dijela cjevovoda ispusta DN280 mm položena je od obalne linije do kraja difuzora prateći prirodni pad terena. S obzirom na konfiguraciju terena i izloženost djelovanju morskih valova, cjevovod ispusta je do dubine od 10 m položen u prethodno iskopan rov i zaštićen kamenim nasipom. Na preostalom dijelu, do kraja trase, cjevovod je slobodno položen na morsko dno. Rov morske dionice je širine 120 cm, nagiba stranica 1:2, te je cijev u rovu zaštićena kamenim zasipom te zaštitnim kamenom težine 100-300 kg u visini sloja od 100 cm. Za potrebe potapanja i osiguranja cjevovoda na morskom dnu, ugrađeni su betonski opteživači kvadratnog oblika, pojedinačne težine 270kg/kom na razmacima od 8,5 m na ukopanoj dionici, odnosno 6,5 m na slobodno položenom dijelu (sveukupno 237 komada). Opteživači su sigurno pričvršćeni vijcima, kako bi se spriječilo njihovo klizanje duž cjevovoda. Ugrađen je nosač difuzora visine 0,50 m, kako bi se zadovoljili uvjeti postavljanja difuzora na morsko dno (izdignutost od dna da bi istjecanje otpadne vode bilo neometano). Ugrađeno su po dva komada nosača difuzora za svaki profil difuzora (za DN250mm težine 235 kg/komadu (na zraku); za DN180 mm težine 248 kg/komadu; za DN140 mm težine 250 kg/komadu). Redukcijski fazonski komadi su spojeni termičkim varenjem za cijevi difuzora. Cijev difuzora je pričvršćena za nosače difuzora sa obujmicama od nehrđajućeg čelika i vijcima, postavljenim u beton. Na cijevi difuzora su rupe Ø70 mm, ukupno 4 otvora na međusobnom razmaku od 9 m. Krajnji otvor je veličine trostrukog otvora Ø70 mm i ima površinu od 115,45 cm2.

Cjevovod morske dionice se potapa odvojen od difuzora, kontroliranim punjenjem cijevi kroz ventil na početku cjevovoda. Potapanje je izvršeno primjenom odgovarajuće vučne sile brodom (2 t) i adekvatnom brzinom potapanja kojom se spriječi dinamička akceleracijska sila kada posljednji volumen zraka napusti cjevovod. Brzina potapanja se kontrolira regulacijom unutarnjeg tlaka te namješta u skladu sa dubinom na određenoj dionici cjevovoda. Na kraju cjevovoda, na slijepoj prirubnici su postavljena dva ventila, jedan za evakuaciju zraka, a drugi za dopunjavanje zraka. Cjevovod je potopljen brzinom od 0,2 m/s. Cjevovod je s površine premješten na dno mora konfiguracijom S – krivulje. Nakon završenog polaganja cjevovoda na dno, difuzor je potopljen, spojen na osnovnu cijev ispusta prirubničkim spojem, te pričvršćen na prethodno postavljene nosače difuzora.

Slike 1. i 2. Prikaz načina potapanja

Galerija slika

Video zapisi

Kontakt

Izvor Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 16
20340 Ploče

Telefonski broj za informacije:

E-adresa za upite i informacije:

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr
Skip to content